Kontrolės komiteto posėdis

2014 m. liepos 22 d. 15 val. I a. salėje šaukiamas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis.

Posėdžiui teikiami svarstyti klausimai:

1. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos plano vykdymo. Pranešėja – Savivaldybės kontrolierė Danguolė Namajūnienė.

2. Informacija apie nereikalingo turto pardavimą ir nurašymą. Pranešėja – Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Julė Bražionienė.

3. Audito ataskaita ir išvada tarybai dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių bei dėl savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Pranešėja – Savivaldybės kontrolierė Danguolė Namajūnienė.

4. Dėl veiklos audito programos. Pranešėja – Savivaldybės kontrolierė Danguolė Namajūnienė.

5. Kiti klausimai.